Nieuwe sponsor: "Rivierenlandfonds"

16 november 2023


 T.C. de Belt verwelkomt nieuwe sponsor: " Rivierenland fonds "  

Als bestuur van onze tennisvereniging zijn we blij dat we Rivierenlandfonds kunnen verwelkomen als nieuwe sponsor.

“Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving versterken.”  

Historie

De band van het Rivierenlandfonds met de regio heeft een historische achtergrond. De spaarbank in Gorinchem ontstond in 1826, op initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Die was eind achttiende eeuw opgericht voor de ‘verbetering en beschaving van den burger’. De spaarbank Gorinchem nam in 1968 de spaarbank Leerdam over, daarna Geldermalsen, Hardinxveld-Giessendam, Meerkerk en Schoonhoven. Zo ontstond het werkgebied van Bondsspaarbank Gorinchem en omstreken, waarop het werkgebied van het huidige Rivierenlandfonds is gericht.

Tot 1990 was de spaarbank een stichting zonder winstoogmerk. Na de overname door SNS Bank Nederland werd, om de sociale idealen van de oprichters levend te houden, in 1991 het SNS Rivierenlandfonds opgericht. Dit fonds kreeg de beschikking over een deel van de opgebouwde reserves. In 2008 werd het fonds zelfstandig en heet het simpelweg Rivierenlandfonds. Het werkgebied van het Rivierenlandfonds is dus nauw verbonden met het oorspronkelijke werkgebied van de spaarbank.   

Werkgebied

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 345 618 481

Adres

Kerkweg 8
4161 JX Heukelum

KVK-nummer

40321284